Tveita borettslag – Identity

Tveita borettslag ville ha en profil som skulle trekke til seg yngre folk og skille seg ut fra den store mengden borettslag i Oslo. Logoen er derfor basert på den måten vi i dag ofte får et førsteinntrykk av et sted på, nemlig via nettbaserte kart. Ved å ta utgangspunkt i et flybilde av blokkene, for så å stilisere en av dem, kom jeg frem til en flott, moderne og minimalistisk logo. Den tilhørende profilen har sterke farger, et kraftig mønster og en bildestil som er uformell og brukergenerert.

Borettslaget har brukt mye tid og penger på å få flotte uteområder, da spesielt mellom blokkene. Dette blir fremhevet både i bildebruken og annonsene, som baserer seg på samhold og gode stunder mellom logoene/blokkene. Utrykket blir ytterligere forsterket når man ser plakatene henge sammen, noe som viser til, og styrker samholdet i borettslaget. Dette er også bakgrunnen for slagordet til borettslaget “Gode stunder mellom høydepunktene”.TB-profil-bilde

TB-profil-bilde2

logo-elementer2

TB-profil-logo-på-bilde

TB-profil-logo-ubg

TB bildestil new3

TB mønster forklaring

TB-profil-monster-storre

TB-profil-farger2

TB-profil-tall2

TB-profil-info

TB annonse1

TB posters tre stk

TB osloby Ny web

TB poster web

TB-Finn-chrome

TB Finn mobil

TB bildestil new
Heia Staur

Ettersom det er tre blokker, har hver fått sin farge. Dette er med på å skape tilhørighet og stolthet til blokkene, og sammen med en solid og unik tallrekke blir det også lettere for gjester å finne frem.


TB-blokker-05

oppgang-stor-web

TB-oppgang-alle-web

TB heis master

TB heis to stk web

TB-doors-m-luft

Tb-door-2

TB bildestil new2

TB so-meWebsiden er enkel i bruk og interaktiv, hvor beboerne selv kan laste opp bilder som etter en utvelgelsesprosess i styret, blir brukt som header. Siden headeren har samme utrykk som annonsene kan bildene som er lastet opp av beboerne brukt til nye plakater.

TB ny iphone web

TB ny iphone 2 web

TB ny ipad web4

TB bildestil new4

Lulliloo - Identity