Upstage – Identity

Upstage AS er et produksjonselskap som koordinerer og skaper større produksjoner/arrangementer – de jobber backstage, og identiteten er basert på mantraet ‘Vi står bak’. Upstage skaper opplevelser, men er selv usynlige, hvilket er er reflektert i logoen som er foldet og hovedsaklig plassert på baksiden av alle fysiske flater. På forsiden (scenen) er den relevante informasjonen plassert, samt en pil som henviser til resten av logoen på baksiden som kommuniserer at Upstage står bak.


wp-visittkort

wp-visittkort stack

Upstage bildebruk (5)

wp-konvolutter

wp-konvolutten med stack

Upstage bildebruk (1)

wp-brevark4

wp-brevark

Upstage bildebruk (3)

wp-store klister

wp-klister på kasse

upstage-web

upstage-web2

upstage-web

Upstage bildebruk (2)
Some-Upstage-web

upstage-web-ipad2

upstage-web-ipad

upstage pin

upstage-kler4

Upstage-iPhone-Case web

Hallo Sans Free font - typography
Hancock Cupcakes - Identity